Informacje

Zaświadczenia

Każdy uczestnik turnusu rehabilitacyjnego zobowiązany jest dostarczyć do ośrodka:

  • egzemplarz umowy – zgłoszenia, który jest jednocześnie skierowaniem
  • wypełniony i podstemplowany przez lekarza druku „Informacji o stanie zdrowia”.
  • kserokopię „Orzeczenia o niepełnosprawności”.
  • w przypadku braku orzeczenia dodatkowo wypełniony i podstemplowany przez lekarza „Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny”.

Regulaminy

Pozostałe dokumenty