Ważne informacje

REZERWACJA: po dokonaniu rezerwacji, którą można zgłosić osobiście w biurze lub telefonicznie, Klient najpóźniej w ciągu 7 dni wpłaca zaliczkę w wysokości 350zł lub innej kwoty ustalonej przez Ośrodek. Po wpłacie zaliczki Biuro wystawia Klientowi umowę. Ceny turnusów rehabilitacyjnych, leczniczych i wczasów obejmują świadczenia zawarte w ofercie. Ceny nie obejmują ubezpieczenia, transportu (chyba, że oferta uwzględnia transport), ewentualnych dodatkowych opłat wyszczególnionych w ofercie oraz opłaty klimatycznej, którą klienci opłacają w dniu przyjazdu do Ośrodka.

REZYGNACJE: rezygnacje z udziału w turnusie należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie, a następnie niezwłocznie potwierdzić w formie pisemnej.

UBEZPIECZENIE: klienci mogą dodatkowo wykupić ubezpieczenie NNW i ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu.

WPAŁTY: prosimy kierować na konto bankowe
PKO S.A.  28 1240 5585 1111 0000 4884 2592.

Zaświadczenia

Każdy uczestnik turnusu rehabilitacyjnego i profilaktyczno-leczniczego zobowiązany jest dostarczyć do ośrodka:

  • egzemplarz umowy – zgłoszenia, który jest jednocześnie skierowaniem
  • wypełniony i podstemplowany przez lekarza druku „Informacji o stanie zdrowia”.
  • kserokopię „Orzeczenia o niepełnosprawności”.
  • w przypadku braku orzeczenia dodatkowo wypełniony i podstemplowany przez lekarza „Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny”.

Regulaminy

Pozostałe dokumenty